Ocena brak

GOSŁAW

Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012

Parafia w dek. gryfickim w diec. szczecińsko-
kamieńskiej. G. do reformacji był parafią w diec. kamieńskiej;
pierwsza wzmianka o istnieniu parafii G. pojawiła
się 1291;

1973 ponownie erygowano w G. parafię pod
wezw. Chrystusa Króla i powierzono ją chrystusowcom;
z pierwotnego kościoła, pochodzącego zapewne z 3. ćwierci
XIII w., zachowało się prostokątne prezbiterium, wzniesione
z 19 warstw granitowych ciosów; w ścianie pd. znajduje
się ostrołukowy portal 3-krotnie schodkowany z późnorom.
dekoracją w postaci kul w jego holkielach.

 

Z. Swiechowski, Architektura granitowa Pomorza Zachodniego w XIII wieku, Pz 1950, 77; SzmSzK (1984) 104.

Podobne prace

Do góry