Ocena brak

GOSLAR JULIAN MACIEJ

Autor /ulaRoz Dodano /22.02.2012

GOSLAR JULIAN MACIEJ, ur. 24 II 1820 we Lwowie (?), zm. 3 II 1852 w Wiedniu, działacz rewol.-demokr., poeta. Syn drobnego urzędnika, od lat szkolnych (wydalony z gimn. w Tarnowie 1839) prowadził agitację rewol. w Galicji (1845-46 w łączności z E. Dembowskim). Trzykrotnie uwięziony (1846,1849,1851), dwukrotnie skazany na długoletnie więzienie, został stracony z wyroku austr. sądu wojennego. Autor odezw i innych pism agitacyjnych (także pieśni), pisał w więzieniach wiersze, prymitywne artystycznie, ale żarliwe w tonacji, przeniknięte swoistym mistycyzmem, zabarwionym mes-janistycznie; kilka z nich (m. in. poemat Chrystus na puszczy) wydano 1848, reszta krążyła w odpisach.

Zbiór poetów 2; M. TYROWICZ j.m.g., w. 1953. M. TYROWICZ Prawda i mit w biografii JM.G., W. 1972.

Zbigniew Sudolski

Podobne prace

Do góry