Ocena brak

GORZYCE TARNOBRZESKIE

Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012

Parafia i dekanat w
diec. przemyskiej.

Parafia G. powstała po 1138; do 1786
należała do diec. krakowskiej; pierwszy drewniany kościół
par. (wzmiankowany przez J. Długosza w Liber beneficiorum
dioecesis cracoviensis) i drugi, również drewniany, wzniesiony
1828 pod wezw. św. Franciszka Salezego - nie zachowały
się; obecny kościół par., murowany, wzniesiony 1947-50
przez prob. Adama Osetka, konsekrowano 1958 pod wezw.
św. Franciszka Salezego i św. Andrzeja Boboli; 1969 przy
kościele par. w G. powstał dom zak. sług Jezusa.

Dekanat
G. (od 1971) liczy 11 parafii: Chwatowice, G., Kotowa
Wola, Pniów, Radomyśl n. Sanem, Trześń, Turbia, Wola
Rzeczycka, Wrzawy, Zaleszany, Zbydniów.

 

SGKP II 734-735; B. Szczupak, Śp. ksiądz Adam Osetek. Proboszcz w G., KDP 44(1958) 163-166; R. Brykowski. Drewniana architekturu kościelna diecezji przemyskiej, NP 46(1976) 84; Rocznik diecezji przemyskiej na rok 1984, Prz 1985, 139-146.

Podobne prace

Do góry