Ocena brak

GORZKOWSKI MIKOŁAJ, Mikołaj z Gorzkowa bp.

Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012

ur.
w poł. XIV w. w ziemi proszowskiej, zm. 1414, prof, i r e k t o r
Akademii Krakowskiej.

Na uniw. w Pradze uzyskał 1370
b a k a l a u r e a t , później stopień magistra sztuk wyzwolonych,
przed 1382 tytuł bakalarza na wydz. prawa, a 1386, prawdopodobnie
tamże, stopień doktora prawa kan.; nast. był na
Akademii Krak. prof, na wydz. prawa, dziekanem i 1402-03
r e k t o r e m , pozyskując dla niej liczne przywileje;

był też 1397
d z i e k a n em kolegiaty uniw. św. Floriana, a od 1398 oficjałem
krak., p o n a d t o kanonikiem kapituły krak. i kustoszem kolegiaty
NMP w Sandomierzu; związany z dworem króla
Władysława Jagiełły, 1407 został bpem wileńskim; jego rządy
upamiętniły się wieloma nadaniami wielkiego księcia litew. Witolda dla bpstwa i katedry wil.; G. pomnożył ilość kościołów;
przyczynił się także do zwiększenia w Krakowie liczby
studentów z Litwy.

 

K. Morawski, Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego I-II. Kr 1900; J. Kurczewski, Biskupstwo wileńskie, Wl 1912; J. Fijalek, Uchrześcijanienie Litwy, w: Polska i Litwa, Wwa 1914, 133-135; T. Silnicki, Arcybiskup Mikołaj Trąba, Wwa 1954; PSB VIII 336-337; J. Ochmański, Powstanie i rozwój latyfundium biskupstwa wileńskiego (1387-1550), Pz 1963; Z. Kozlowska-Budkowa, Odnowienie jagiellońskie Uniwersytetu Krakowskiego, w; Dzieje UJ w latach 1364-1764, Kr 1964, I 57-58; J. Ochmański, Biskupstwo wileńskie w średniowieczu. Ustrój i uposażenie, Pz 1972; L. Hajdukiewicz. Indeks biograficzny, HNP VI 191.

Podobne prace

Do góry