Ocena brak

GORZKOWICE

Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012

Parafia i dekanat w diec. częstochowskiej
(od 1925).

Wieś G. lokowana na prawie pol., od 1450
na prawie magdeburskim, należała do rodów Gorzkowskich,
Myszkowskich, Walewskich i Zarembów, które sprawowały
t a k ż e patronat nad parafią (data jej powstania nie jest znan
a ) ;

1335 abp gnieźn. Janisław nadał parafii G. dziesięcinę
ze wsi Cieszanowice, Krosno, G. Małe i Żuchowice; parafia
miała bogate uposażenie także w czasie wizytacji Łaskiego;
drewniany kościół par. św. Katarzyny istniał przed 1335 i
dotrwał do XVIII w.; nowy kościół drewniany wybudował
1771-73 cześnik piotrkowski Franciszek Zaremba; po pożarze
świątyni (1895) wybudowano 1896-99 nowy, murowany
kościół wg planu K. Wojciechowskiego, neogot., 3-nawowy,
z 2 wieżami;

we wnętrzu na uwagę zasługują m.in. obraz
Ecce Homo sprzed 1798, krucyfiks późnobarokowy, 2 ornaty,
kapa i 2 dalmatyki z XVIII w.; na terenie parafii we wsi
Czerno jest kaplica zw. Jasną Górką, ufundowana 1842 przez
właścicieli wsi Juliannę i Emanuela Czernych, odrestaurowana
po zniszczeniach w okresie II wojny świat, przez ks. Bolesława
Kobierskiego. Parafia G. należała pierwotnie do
archidiec. gnieźnieńskiej, od 1818 do diec. włocławskiej.

Dekanat G., eryg. 1917 przez bpa włocławskiego S.K. Zdzitowieckiego,
1987 liczył 9 parafii: Bęczkowice, Chrzanowice,
Gomunice, Gorzędów, G., Kamieńsk, Krzemieniewice,
Łęki Szlacheckie i Ręczno.

 

Łaski LBen I 554-555, II 216-218; SGKP II 731-732; KZSP II, z. 7, 5; MPT II 43; SzmCz 148-149, (1978) 239-240, 244-246, (1987) 138-143; J. Związek, Rozwój sieci dekanalnej w diecezji częstochowskiej w latach 1925-1970, CzWD 46(1972) 183-187.

Do góry