Ocena brak

GÓRSKI LUDWIK STANISŁAW SchP bp.

Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012

ur. 29 IV 1725
w Roćmirowej (Nowosądeckie), zm. 25 IX 1799 w Warszawie.

Po złożeniu ślubów zak. został rektorem kolegium
w Złoczowie; 1766 był delegatem prowincji pol. na kapitułę
w Rzymie; 1772 został rektorem kolegium warsz., nast.
lwowskiego i ponownie warsz., gdzie 1774 wybrano go prowincjałem.
Towarzyszył w podróży zagr. bpowi J. Rybińskiemu,
który zaproponował G. na swego sufragana;

G.
został konsekrowany 1783 w Paryżu, m.in. ze względu na
ewentualny sprzeciw władz prus.; z powodu zniesienia przez
nie sufraganii pom. funkcji sufragana prawdopodobnie nie
sprawował; zrezygnował z niej 1796.

 

Z. Szostkiewicz, Katalog biskupów obrządku łacińskiego przedrozbiorowej Polski, SPM 1(1954) 459; P. Czapiewski, PSB VIII 447-448; J. Wysocki. Józef Ignacy Rybiński, R 1967.

Podobne prace

Do góry