Ocena brak

GORDOSERBA

Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012

(Kyzdervent w pn.-zach. Turcji),
bpstwo staroż. w metropolii Nicea w rzym. prowincji Bitynia
I I ; u p a d ł o prawdopodobnie w XII w. po opanowaniu go przez
Turków; znanych jest 3 bpów od 2. p o ł . VII do 2. poł. IX w.;
obecnie bpstwo tytularne.

Do góry