Ocena brak

Gorączka trzydniowa (rumień nagły)

Autor /margolcia Dodano /26.06.2014

Choroba występuje u małych dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat. Wywołana jest przez wirus Herpes typu 6, rzadziej (Humań Herpes Virus - HHV-6, HHV-7). Na obraz choroby składa się wysoka gorączka trwająca ok. 3 dni bez innych objawów, oraz pojawiająca się po gwałtownym spadku gorączki drobna różowa wysypka plamisto-grudkowa, przede wszystkim na tułowiu i brzuchu, utrzymująca się przez 1-2 dni. Stan ogólny dziecka przez cały czas choroby jest dobry. W ostatnich latach zwrócono uwagę na powinowactwo wirusów typu

6 i do układu nerwowego, czego wyrazem jest stosunkowo częste występowanie drgawek gorączkowych w przebiegu tej choroby oraz stwierdzanie obecności wirusa w płynie mózgowo-rdzeniowym.

Leczenie ogranicza się do obniżenia ciepłoty ciała dziecka oraz do wzmożonej obserwacji dziecka, ze względu na ryzyko wystąpienia drgawek gorączkowych.

Zakażenie wirusem RS (RSV - respiratory syncytial virus)

Wirus o wybitnym powinowactwie do komórek nabłonka dróg oddechowych. Nazwa pochodzi od komórek zespólni (syncytium), czyli zlewania się kilku komórek w jedną pod wpływem zakażenia tym wirusem.

Epidemiologia. Zakażenie RSV jest bardzo powszechne - do 5 rż. ponad 90% dzieci ma przeciwciała świadczące o przebyciu zakażenia. Wirus szerzy się głównie drogą kropelkową, przy czym szczególnie łatwo rozprzestrzenia się na oddziałach noworodkowych i niemowlęcych, a także w żłobkach i domach dziecka. Odporność w pierwszych miesiącach życia zależy od przeciwciał pochodzenia matczynego, które przenikają do płodu w ostatnich 6-8 tygodniach ciąży. Znaczne skrócenie okresu ciąży uniemożliwia transfer przeciwciał, czego skutkiem jest duża podatność wcześniaków na zakażenie tym wirusem. Zakażenie szerzy się łatwo także w rodzinach mieszkających w zagęszczeniu, wśród palaczy tytoniu. Szczególną rolę odgrywają starsze dzieci, które łatwo zakażają się w szkole, przebieg choroby jest u nich łagodny, ale przenoszą wirus do środowiska domowego, gdzie zakażeniu ulega najmłodsze rodzeństwo, chorujące ciężko. Zakażenia RSY szerzą się przede wszystkim w okresie jesienno-zimowym (w naszych warunkach klimatycznych od listopada do kwietnia).

Objawy kliniczne. Donoszone niemowlęta oraz dzieci starsze przechodzą zakażenie najczęściej łagodnie, w postaci zapalenia nosa i gardła. U niemowląt zakażenie może mieć ciężki przebieg jako zapalenie oskrzelików (bronchioli-fis), dla którego typowe objawy to kaszel, znaczna duszność, świszczący oddech i utrudniony wydech. Zmiany osłuchowe są na ogół niewielkie, w ciężkich przypadkach stwierdza się „ciszę nad płucami” z powodu skrajnego utrudnienia wentylacji, a w obrazie rtg dominują cechy rozdęcia płuc. Ciężki przebieg występuje najczęściej u wcześniaków, a także u dzieci obciążonych przewlekłymi chorobami płuc (np. mukowiscydozą, dysplazją oskrzelowo-płucną) oraz wadami serca. W' tych przypadkach przebieg zakażenia może być groźny dla życia.

Diagnostyka. Rozpoznanie opiera się na izolacji i hodowli wirusa z wydzieliny dróg oddechowych, a także na wykrywaniu obecności antygenów RSV innymi metodami (metody immunofluorescencji, szybkie testy lateksowe).

Różnicowanie - zakażenie wirusami grypy i paragrypy.

Leczenie - głównie objawowe: nawilżenie powietrza wdychanego, tłenote-rapia, leki rozszerzające oskrzela, niekiedy konieczne jest zastosowanie wentylacji mechanicznej. Stosowana do niedawna rybawiryna, podawana wziewnie, okazała się mało skuteczna, a ze względu na potencjalny efekt teratogenny dla płodu, biorąc pod uwagę duże narażenie młodych kobiet pracujących wśród personelu medycznego, wycofano zalecenia stosowania tego leku.

Zapobieganie. Duże znaczenie ma unikanie kontaktu z chorymi dziećmi, mycie rąk, niepalenie tytoniu. W grupach wysokiego ryzyka można stosować profilaktykę bierną w postaci przeciwciał monoklonalnych skierowanych przeiwko antygenom wirusa. Preparat podaje się raz w miesiącu domięśniowo przed okresem największego nasilenia zachorowań - od listopada do marca jednak ze względu na wysoki koszt tej metody wciąż nie znalazła ona powszechnego zastosowania.

 

Podobne prace

Do góry