Ocena brak

Gorączka reumatyczna

Autor /reva Dodano /23.06.2014

Gorączka reumatyczna to wieloukładowa choroba zapalna o podłożu autoim-munologicznym. Chorują najczęściej dzieci w wieku szkolnym. Zachorowanie jest poprzedzone zakażeniem paciorkowcem B hemolizującym grupy A (przebyta angina paciorkowcowa, płonica). Przebieg choroby jest przewlekły z nawrotami. Zmiany zapalne obejmują: stawy, serce, skórę, tkankę podskórną i ośrodkowy układ nerwowy.

Chorobę rozpoznaje się, jeśli występują dwa większe objawy lub jeden większy i dwa mniejsze oraz dowody poprzedzającego zakażenia paciorkowcowego, np. podwyższenie ASO.

Zapalenie stawów dotyczy dużych stawów, takich jak: stawy kolanowe, skokowe, barkowe, łokciowe, nadgarstkowe. Objawia się bolesnością, obrzękiem, nadmiernym uciepleniem, zaczerwienieniem okolicy stawu. Dolegliwości nasilają się przy ruchach. Zapalenie stawów nie prowadzi do trwałego uszkodzenia narządu ruchu.

W sercu proces zapalny najczęściej obejmuje wszystkie warstwy: mięsień sercowy, osierdzie, wsierdzie; sporadycznie tylko jedną warstwę. Najwcześniej występują objawy zapalenia mięśnia sercowego, takie jak: przyspieszenie tętna, ciche głuche tony serca, rytm cwałowy. Zapalenie osierdzia najczęściej występuje pod postacią wysiękową, surowiczą. Objawem zajęcia wsierdzia jest pojawienie się szmeru nad sercem. Zmiany dotyczą najczęściej zastawki dwudzielnej i/łub aortalnej i prowadzą do niedomykalności zastawek.

Zmiany skórne występują w postaci rumienia brzeżnego lub obrączkowego i są zlokalizowane na brzuchu i kończynach górnych.

Guzki podskórne, niebolesne, pojawiają się i znikają, a następnie pojawiają się ponownie na powierzchniach wyprostnych stawów, głównie nadgarstkowych, łokciowych, kolanowych.

Zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym początkowo manifestują się drażliwością i chwiejnością emocjonalną, następnie pojawiają się trudności przy wykonywaniu ruchów precyzyjnych, nieczytelne pismo, zaburzenia mowy, nieskoordynowane ruchy mimowolne i typowe ruchy pląsawicze. Pląsawica może być odosobnioną postacią gorączki reumatycznej.

Wykonywane badania

W badaniach laboratoryjnych stwierdza się: przyspieszenie OB, wzrost liczby krwinek białych, podwyższenie CRP, niedokrwistość oraz podwyższone wartości ASO. W proteinogramie wyrównany stosunek albumin do globulin z podwyższeniem frakcji a2 i y-globulin.

Schemat leczenia

W leczeniu stosuje się: penicylinę przez 10 dni, głikokortykosteroidy (prednizon

- Encorton) przez 6 tygodni, salicylany przez 3 miesiące. Zapobieganie nawrotom gorączki reumatycznej polega na podawaniu penicyliny doustnie, a przy nadwrażliwości na penicylinę antybiotyków makrołidowych.

1.    Gorączka reumatyczna to układowa choroba o podłożu autoimniunologicz-

2.    Objawy choroby mogą dotyczyć stawów, skóry, serca, układu nerwowego.

3.    Choroba ma charakter przewlekły i nawrotowy. Wymaga przewlekłego podawania penicyliny doustnie w celu zapobiegania nawrotom.


Podobne prace

Do góry