Ocena brak

GOLTZ HERMANN von der

Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012

ur. 17 III 1835 w Dusseldorfie,
zm. 25 VII 1906 w Berlinie, teolog luterański.

Studia teol. odbywał 1853-58 w Erlangen, Berlinie, Tybindze
i Bonn; 1861 został kaznodzieją poselstwa prus. w
Rzymie; od 1865 był prof, teologii ewang. w Bazylei (od
1873 wykładał w B o n n ) ; 1876 przeniósł się do Berlina, gdzie
był prob, przy kościele św. Piotra i radcą konsystorza (od
1892 wiceprezydentem konsystorza).

Napisał Die reformierte
Kirche Genfs im 19. Jahrhundert (Bas 1862), Gottes
Offenbarung durch die heilige Geschichte (Bas 1868), Über sittliche
Wertschätzung politischer Charaktere (Go 1872),
Die christlichen Grundwahrheiten oder die allgemeinen
Prinzipien der christlichen Dogmatik (Go 1873) i Die Grenzen
der Lehrfreiheit in Theologie und Kirche (Bo 1873); w pracach
tyčit poruszał zagadnienia symboliki rei., egzegezy NT
i dogmatyki; postulował uwzględnienie w teologii kontekstu
kultury i posługiwanie się współcz. językiem; w trosce o
wewn. jedność Kościoła prus. przeciwstawiał się konfesyjnemu
partykularyzmowi.

 

H. Hohlwein, NDB VI 629; tenże, RGG II 1690-1691; BBKL II 265-266.

Podobne prace

Do góry