Ocena brak

GOLTZ BOGUMIŁ

Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012

ur. 20 III 1801 w Warszawie, zm.
12 XI 1870 w Toruniu, niem. pisarz. Uczył się w Kwidzynie
i Królewcu; 1817-21 studiował filozofię na Uniw. Wrocławskim;
od 1823 przebywał w Lisowie k. Torunia, od 1830
w Golubiu, a od 1847 w Toruniu.

Ogłosił wiele dzieł, z których na uwagę zasługują Buch
der Kindheit (F 1847; wyd. krytyczne 1964), Ein Jugendleben.
Biographisches Idyll aus Westpreussen (I-III, L 1852, 18652).
Zur Charakteristik und Naturgeschichte der Frauen (B 1858,
19046), Die Deutschen. Etnographische Studien (I-II, B 1860,
18642), Typen der Gesellschaft (I-II, B 1860, 18674), Feigenblätter.
Eine Umganges-Philosophie (I-III, B 1862-64), Die
Bildung und die Gebildeten (I-II, B 1864, 18672 ) i Die Weltklugheit
und die Lebensweisheit (I-II, B 1869).

Za wzorem
J . J . Rousseau, ukazując życie ludzi i narodów, rozwijał G.
realizm naturalistyczny; wzywał do radykalnego przekształcenia
wychowania celem zapoczątkowania nowego kształtu
życia duchowego całej ludzkości; czerpiąc do swych opisów
obrazy z życia, opowiadał się za tworzeniem trwałej moralności
patriarchálněji dzieła jego pozbawione są jednak
piękna lit. formy.

 

T. Kuttenkeuler. Bogumił G. Leben und Werke, Gd 1913; EstrZb IX
58-59.

Podobne prace

Do góry