Ocena brak

GOLIKÓW FILIP (1900-1980) - szef wywiadu

Autor /guzik Dodano /24.02.2011

Oficer radziecki, dowódca 6 armii w czasie agresji na Polskę 17 wrze­śnia 1939 r., wyróżnił się w czasie wojny z Finlandią. W lipcu 1940 r. objął stanowisko zastępcy komisa­rza obrony i szefa wywiadu wojsko­wego (*GRU). Wiedząc o nieufno­ści Józefa Stalina do informacji o niemieckich przygotowaniach do agresji na Związek Radziecki, opa­trywał wszystkie raporty od agen­tów (m.in. Richarda *Sorgego) oce­nami „zaprzedał się Brytyjczykom" lub „podwójny agent". W lipcu 1941 r. stanął na czele misji wojsko­wej, która udała się do Londynu i Waszyngtonu w sprawach pomo­cy materiałowej *Lend-Lease.

Od października 1941 r. dowodził 10 ar­mią rezerwową, która w grudniu te­go roku wzięła udział w kontrofen­sywie pod Moskwą. W 1942 r. ob­jął dowodzenie Frontem Briańskim, ale ponieważ nie udało się utrzymać Woroneża, został zdymisjonowany. Po służbie w Stalingradzie na nie ustalonym stanowisku, w kwietniu 1943 r. objął ponownie funkcję za­stępcy komisarza obrony.

Podobne prace

Do góry