Ocena brak

GOLIAN ZYGMUNT ks.

Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012

ur. 10 VII 1824 w Krakowie,
zm. 21 II 1885 w Wieliczce k. Krakowa, homileta, teolog,
współtwórca —> neoscholastyki w Polsce.

Po studiach filoz.-teol. w krak. seminarium duch. przyjął
1849 święcenia k a p ł . ; studia teol. kontynuował w Lowanium
i Rzymie, gdzie uzyskał doktorat; jako uzdolniony kaznodzieja
uzyskał 1856 od Kongr. Rozkrzewiania Wiary tytut
misjonarza apost.; 1857 został członkiem Krak. Towarzystwa
Nauk.; 1862-67 był prof, teologii fundamentalnej w Akademii
Duch. w Warszawie, gdzie naucza! w duchu lowańskiej neoscholastyki;
związany z abpem Z.Sz. Felińskim i rodziną
A. Wielopolskiego, należał do przeciwników powstania
styczniowego; od 1868 był administratorem par. św. Floriana
w Krakowie; 1869 wykładał na wydziale teol. UJ; opowiadał
się za nauką o —» nieomylności papieża i 1870 w związku z
S o b o r em Wat. I redagował „Tygodnik Soborowy"; przeciwstawiał
się zwolennikom L I . von Döllingera, starokatolikom,
socjalistom i liberałom; 1872-80 administrował par.
NMP w Krakowie; aktywnie uczestniczył w organizowaniu
Zgrom. Matki Bożej Miłosierdzia (—» magdalenki), nad
którym sprawował duchową opiekę; 1881 otrzymał probostwo
w Wieliczce, gdzie odnowił kościół parafialny.

Napisał m.in.
Sztuka wobec Ewangelii (Kr 1875), Kazania niedzielne,
świętalne, pasyjne i majowe (Kr 1858, 18862), Kazania (I-II,
Kr 1871-72); pośm. wydano Miesiąc Maryi (Lw 1887, 19313),
Kazania niedzielne i świąteczne (I-II, Kr 1888-97), Sto
rozmyślań o Przenajświętszym Sakramencie na tle Pisma Świętego
(Kr 1924, 1928 ); ukazała się też Korespondencja księdza
Zygmunta G. (Kr 1890, 18992 ) i jego Listy duchowne (Kr
1899, 1901).

G. wydał m.in. Piotra Kanizjusza Substitutiones divinae
(Ustawy duchowne, Kr 1852) - uważane przez niego za
dzieło J. Taulera, oraz G. Ventury de Raulica Les femmes
de l'Evangile. Homélies (P 1854; Niewiasty ewangeliczne.
Homilie, Kr 1855-57, 18712); na łamach „Przeglądu Katolickiego"
oraz „Przeglądu Lwowskiego" popularyzował teologię
i historię Kościoła, a także podejmował aktualną
kośc. problematykę.

 

J. Groblicki, PSB VIII 219-220; R. Ergetowski, Krakowska Dóllingeriada, SH 20(1977) 403-425; B. Przybylski. Teologia dogmatyczna, DTKP III 1, 116, 139-140; M. Brzozowski. Teoria kaznodziejstwa. DTKP III 2, 108; R. Żmuda. SPTK I 546-549.

Podobne prace

Do góry