Ocena brak

Golgiego aparat

Autor /desuk Dodano /28.02.2013

Golgiego aparat — tw ór występującyu zwierząt, trudny d o wykrycia w żywych kom órkach.U kręgowców występuje w postaci siateczkiw pobliżu jąd ra, u bezkręgowców — w postacioddzielnych ciałek rozproszonych często po całejkomórce. Podczas podziału kom órek ap ara t Golgiegoulega również podziałow i; bierze udział wprocesach wydzielniczych kom órki, w tworzeniusię plemników, a praw dopodobnie i w wielu innychprocesach; w kom órkach roślinnych ap aratuGolgiego nie wykryto.

Podobne prace

Do góry