Ocena brak

Goleń

Autor /desuk Dodano /28.02.2013

Goleń , p o d u d z ie — odcinek kończyny tylnejpomiędzy stawami kolanow ym a skokow ym ;zrąb kostny goleni stanow ią dwie kości — piszczelowai strzałkow a, która u zwierząt jest zazwyczajuwstcczniona (w stanie zaniku), najsilniej— u bydła, mniej — u świni.

Podobne prace

Do góry