Ocena brak

GOLCOWA

Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012

Parafia w dek. brzozowskim w diec.
przemyskiej. Wieś G., zał. 1448 przez bpa przemyskiego
Piotra Chrząstowskiego i nazwana od jego imienia Piotrowinem,
przyjęła nazwę G. (od nazwiska pierwszego sołtysa
Macieja Golca); po lokacji wsi zbudowano w G. drewniany
kościół par. św. Barbary o konstrukcji zrębowej;

mimo
kilkakrotnych remontów i powiększenia (1885-87) zachował
charakter got.; ma prostokątne prezbiterium, zamknięte
3-bocznie, ołtarz główny barokowy z 1628 (gruntownie
przerobiony ok. 1756), barokowe wyposażenie wnętrza oraz
późnogot. rzeźbę Chrystus Zmartwychwstały (koniec XV w.).

 

SGKP II 653; KZSP XIII z. 2, 36-39; R. Brykowski, Drewniana architektura kościelna diecezji przemyskiej, NP 46(1976) 84; tenże, Drewniana architektura kościelna w Małopolsce XV wieku, Wr 1981, 212; Rocznik diecezji przemyskiej na rok 1984. Prz 1985. 96-97.

Podobne prace

Do góry