Ocena brak

GOŁASZEWSKI ANTONI bp.

Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012

ur. 13 VI 1745, zm. 24 IV
1824 w Przemyślu.

Studiował teologię w krak. seminarium
d u c h . ; 1769 przyjął święcenia k a p ł . ; 1768-83 pełnił obowiązki
s e k r e t a r z a bpa przem. J. Kierskiego; 1778 objął prepozyturę
w kapitule kolegiackiej w Brzozowie; od 1776 był kanonikiem
k a t e d r a l n ym kapituły przem., a nast. audytorem i sędzią
gen. sądu biskupiego; 1786 został bpem przemyskim (konsekrowany
we Lwowie).

Za jego rządów nastąpiły zmiany
granic między diec. lwowską, tarn, i przem.; wprowadził
wiele rozporządzeń józefińskich (—» józefinizm), ale utrzymywał
kontakt (wbrew zakazom państw.) ze Stolicą Apost.
(m.in. 1803 prosil o pozwolenie na przechodzenie łacinników
z jego diec. na obrządek gr.kat., a 1818 przedstawił obszerną
relację o stanie diecezji z prośbą o usankcjonowanie
wszelkich zarządzeń kośc. podjętych z polecenia władz
państw.).

Po śmierci ces. Józefa II (1790) rozpoczął starania
o poszerzenie działalności Kościoła; domagał się swobody
w kontaktach ze Stolicą Apost. oraz pozwolenia na nauczanie
w szkołach niektórych przedmiotów w języku pol.;
1816 przejął nadzór nad szkolnictwem lud.;

1819 wznowił
działalność seminarium d i e c ; wzmocnił nadzór nad duchowieństwem, żądając corocznego odprawiania rekolekcji,
a dziekanów zobowiązał do regularnych wizytacji; 1821 sprowadził
do Starej Wsi jezuitów, gdzie otworzyli oni nowicjat.
Opublikował Mowy i kazania (Prz 1786) oraz anonimowo
Ordo vitae sacerdotalis instituendae (Prz brw).

 

W. Sarna, Biskupi przemyscy, Prz 1902, 509-521; W. Chotkowski, Powrót i powtórne zniesienie jezuitów w Gulicji 1820-1848. Wwa 1904, 7-8, 62, 72, 92; J. Kwolek, PSB VIII 237; T. Śliwa, Kościół greckokatolicki w zaborze austriackim. HKP II 1, 288-301; B. Kumor. Ustrój i organizacja Kościoła Polskiego w okresie niewoli narodowej. Kr 1980; P.P. Gach. Kasaty zakonów na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej i Śląska 1773-1914, Lb 1984. 34.

Podobne prace

Do góry