Ocena brak

GODQUIN PAWEŁ CM

Autor /Elwir Dodano /05.10.2012

ur. 1 II 1636 w Ault k. Abbeville,
zm. 21 IV 1712 w Chełmnie, działacz zakonny.

Do
zgrom, wstąpił 1658 w Paryżu (przyjęty przez założyciela);
ok. 1662 przyjął święcenia kapł.; 1670 przybył do Polski
i nauczywszy się języka pol. pracował jako duszpasterz w
kościele Św. Krzyża w Warszawie;

1676-80 był przełożonym domu mis. w Chełmnie i r e k t o r em tamtejszego seminarium
duch.; pełnił nast. funkcje przełożonego domu zak. i regensa
diec. seminarium duch. (świętokrzyskiego) w Warszawie
(1680-82), regensa i prof, seminarium zamkowego w Krakowie
(1682-83) oraz przełożonego domu zak. w Wilnie
(1685-94), wykazując zdolności organizacyjne;

od 1694 pracował
w Warszawie, a od 1704 w Chełmnie; j a k o misjonarz
lud. (od 1671) działał m.in. na Litwie i Śląsku, przyczyniając
się do wielu konwersji, m.in. luterán ze Spiszu, Orawy i
Śląska.

 

Catalogue du personnel de la Congrégation de la Mission, P 1911, 273; P. Pawellek, Działalność Księży Misjonarzy domu wileńskiego, Kr 1931, 14-28; S. Kalla, Dom chełmiński w świetle kroniki domowej, ROZ 35(1932) 70-72, 170, 175; W. Szoldrski, Kronika Księżv Misjonarzy w Chełmnie, PI 1936; A. Schletz, PSB VIII 191-192.

Podobne prace

Do góry