Ocena brak

GODLEWSKI LUCJAN ks.

Autor /Elwir Dodano /05.10.2012

ur. 1818 na Wileńszczyźnie,
zm. 22 II 1876 w Białyniczach k. Mohylewa, teolog i duszpasterz,
działacz narodowy.

Po studiach teol. w Akademii Duch. w Wilnie przyjął
1841 święcenia kapł. i wykładał w tejże Akademii, a nast. w seminarium duch.; zaangażowany w działalność niepodległościową,
1848 podpisał Odezwę Rady Gosp. Pierwszej
Kolumny, za co zesłano go do klasztoru Kapucynów w
Chodorkowie k. Białej Cerkwi; od 1852 pracował j a k o duszpasterz
w Kijowie, opiekując się inteligencją i młodzieżą
akademicką;

1858 inkardynowany przez abpa W. Żylińskiego
do archidiec. mohylewskiej, został prob, w Białyniczach
i kaznodzieją katedralnym, a 1861 kanonikiem kapituly
metropol, oraz członkiem konsystorza; 1863-64 więziony w
Mohylewie za pomoc udzielaną powstańcom; 1868 w imieniu
konsystorza zredagował pismo protestujące przeciw nakazowi
wprowadzania języka ros. do kazań i nabożeństw;
słynął z działalności dobroczynnej okazywanej potrzebującym
bez względu na wyznanie.

Opracował historię Soboru
Tryd., której rps spłonął; wydał Książeczkę do nabożeństwa
ku czci i chwale Boga w Trójcy Św. Jedynego (P brw,
Ki 1860), a także Ołtarzyk ostrobramski (P brw, bmw 1871).

 

Józef z Zacharyszek. Ksiądz Lucjan G., TI 17(1876) z. 31, 68-70; A. Boudou. Saint-Siège et la Russie I-II, P 1925 (Stolka Święta a Rosja, Kr 1930, II 433-434); P. Kubicki, Bojownicy kaplani za sprawą Kościoła i Ojczyzny w latach 1861-1915, Sd 1936, II 2, 246-247; W. Malej. PSB VIII 179-180; EstrZb IX 27.

Podobne prace

Do góry