Ocena brak

GODKÓW

Autor /Elwir Dodano /05.10.2012

Miejscowość z kościołem filialnym pod
wezw. św. Maksymiliana Kolbego w par. Najśw. Serca Pana
Jezusa w Chojnie w diec. szczecińsko-kamieńskiej; do reformacji
G. był parafią w diec. kamieńskiej;

1248 należał do
klasztoru cystersów w Lehninie, 1260 zaś do klasztoru w
Mariensee; kościół z 2. poł. XIII w. jest niewielką budowlą
salową z kamienia polnego; w szczycie wsch. i w ścianach
bocznych są ślady pierwotnych okien.

Zabytkowy kościół
filialny pod wezw. Narodzenia NMP znajduje się także w
G. Osiedlu; kościół pochodzi z 2. poł. XIII w. i był wielokrotnie
przebudowywany; z pierwszej budowli pochodzi
salowy korpus świątyni, wzniesiony z granitowych kwadr,
ułożonych w regularnych poziomych warstwach, a także ślady
wąskich okien ostrołukowych.

 

Z. Świechowski, Architektura granitowa Pomorza Zachodniego w XIII wieku, Pz 1950, 76; SzmSzK (1984) 49.

Do góry