Ocena brak

GODFRYD z BOUILLON

Autor /Elwir Dodano /05.10.2012

ur. ok. 1060 w Baisy (Brabancja),
zm. 18 VII 1100 w Jerozolimie, przywódca pierwszej
wyprawy —* krzyżowej. Jako lennik króla niem. Henryka IV
brał udział w walkach z antykrólem Rudolfem Szwabskim
(1078-80) i pap. Grzegorzem VII (1081-84).

Na wezwanie
pap. Urbana II na synodzie w —> Clermont (1095) G. sprzedał
część swych dóbr (od 1087 był księciem Dolnej Lotaryngii)
i 1096 stanął (wraz ze swoimi braćmi r-» Baldwinem I i
Eustachym) na czele pierwszej wyprawy krzyżowej; w Konstantynopolu
na żądanie ces. Aleksego Komnena zobowiązał
się zwrócić Bizancjum ziemie odzyskane na Turkach, w zamian
za co zosta! przez niego adoptowany;

po bitwach z muzułmanami,
m.in. pod —> D o r y l e um (1097), G. 1099 zdobył
Jerozolimę i został obwołany przez krzyżowców j e j królem;
poprzestał jednak na tytule „obrońcy Grobu Świętego" i
uznał się wasalem papieża, bo „nie chciał nosić złotej korony
tam, gdzie Król królów nosił cierniową".

G. opracował pierwszą
redakcję zbioru praw dla państwa jeroz., tzw. „sądy
j e r o z . " (Assises de Jérusalem, Ve 1535, P 18414). Sarkofag G.
znajdował się do 1808 w bazylice G r o b u Świętego w Jerozolimie
(usunięty został przez Greków); w zakrystii bazyliki są
przechowywane złocone ostrogi i klinga, zw. mieczem G.

 

HistLitFr VIII 598-622; Histoire anonyme de la première croisade, P 1924, 1964 (Anonim, Dzieje pierwszej krucjaty, Wwa 1984); R. Grousset, Histoiredes croisades et du Royaume Franc dc Jérusalem, P 1934. 1-189; J.C. Andressolin, The Life and Ancestry of G., Bloomington 1947; S. Runciman, A History of the Crusades I, C 1957 (Dzieje wypraw krzyżowych I. Wwa 1987); Ch. de Vaulx, G. et le musée de la croisade. Pays lorrain 43(1962) 65-68; M. Corbiau. G. de Bouillon, Annales sedanaises d'histoire et archéologie 51(1964) 5-21; J. France, The Election and Title of G.. Canadian Journal of History 18(1983) 321-329.

Podobne prace

Do góry