Ocena brak

Gnoza wczesnochrześcijańska

Autor /Miecio Dodano /12.07.2011

 Nie była ani filozofią, ani teologią, lecz próbą przekształcenia mozaizmu w kierunku nowego pojmowania  świata i człowieka. Na gnostycznym etapie formowania się filozofii chrześcijańskiej działali: Cerynt (żył w końcu I w. n.e. w Azji Mniejszej): Marcjon z Synope, autor Antytez, w których ukazywał sprzeczności między Starym Testamentem a nowymi pismami sakralnymi; uczeń Marcjona, Apelles, autor dzieła Syllogismoi, w którym wątpił w to, że księgi sakralne są objawieniem; Karpokrates z Aleksandrii; Bazylides, autor 24 ksiąg komentarzy do Ewangelii, Walentyn (II w. n.e.), stworzył syntezę ewangelii platonizmu i stoicyzmu.   

Wymienieni gnostycy przyjęli założenie ontologicznego dualizmu rzeczywistości (duch - materia, dobro - zło, społeczeństwo boskie - społeczeństwo ziemskie). Uważali, że Bóg jest prazasadą wszechrzeczywistości; bytem, który najpierw stworzył  świat niebiański jako wzór dla rzeczywistości ziemskiej. Proces tworzenia się  świata jest procesem przejawiania się Boga, z którego wyłaniają się eony, aż do Jezusa - włącznie jako wcielonego Logosu. Zdematerializowanie się Jezusa jest dowodem na to,  że wszyscy ludzie zdematerializują się po to, aby móc połączyć się z Ojcem-Duchem.   

Świat przyrody był dla nich  światem ustawicznie zmieniającej się materii, stworzonej przez Demiurga, podlegającej ciągłemu działaniu sił bożych, którym jednak materia stawia opór, hamując działanie zamkniętych w niej elementów duchowych. Stan ten stwarza potrzebę „Boga-Wybawiciela”, nie tylko dla człowieka, ale i dla świata przyrody.   

W człowieku szczególnym zespołem sił bożych jest dusza. Może on posiadać różne typy dusz: wrażeniową, w sensie dajmonu i rozumną. W zależności od rodzaju posiadanej duszy ludzie dzielą się na: hylików (materialiści, bez wiary w gnozę); psychików (ludzie wierzący, ale nie posiadający wiedzy); pneumatyków (gnostycy, którym przez eon Jezusa została objawiona wiedza o  świecie) - są oni wolni od zewnętrznych przymusów, są sami dla siebie prawem i normą postępowania, zajmują się gnozą. Pogląd ten był podstawą formułowania zasad wiary dla publiczności i dla myślicieli.  

Podobne prace

 • Gnoza

  Ocena / Autor /Frydolin
  Dodano /25.12.2012 praca w formacie txt

 • Gnoza

  Ocena / Autor /Miecio
  Dodano /12.07.2011 praca w formacie txt

 • GNOZA

  Ocena / Autor /DomikB
  Dodano /07.11.2012 praca w formacie txt

 • GNOZA

  Ocena / Autor /Elwir
  Dodano /05.10.2012 praca w formacie txt

Do góry