Ocena brak

Gnojówka

Autor /desuk Dodano /28.02.2013

Gnojówka — przefermentowany w zbiornikumocz zwierząt; jest cennym nawozem organicznym;zawiera około 0,5% azotu, około 0,8%potasu, lecz bardzo nieznaczne ilości fosforu.W naszych gospodarstwach gnojówka zwykle jestznacznie mniej zasobna w składniki pokarmowe(zwłaszcza w azot) wskutek niewłaściwego przechowywania.Aby unikać strat należy mocz zw ierzątodprowadzać bezpośrednio ze stajni lubz obory krytymi rowkami do wybetonowanegozbiornika; nie wolno przepuszczać go pr/ez ułożonyna gnojowni obornik. Gnojówkę należy zabezpieczyćprzed rozcieńczeniem wodą opadowąprzez przykrycie zbiornika pokrywą z desek. Dozbiornika z gnojówką dobrze jest wlać trochęoleju mineralnego, aby choć cienką warstewkąprzykrył gnojówkę i zapobiegał ulatnianiu sięamoniaku. Ponieważ gnojówka zawiera zb>t małofosforu, należy uzupełnić ją, dając na 100 litrówgnojówki około 2 kg superfosfatu. Gnojówkęmożna rozlewać na pole (najlepiej rozlcwaczemrzędowym) przed siewem lub sadzeniem roślinalbo zasilać nią rosnące już młode rośliny; w tymostatnim wypadku należy rozcieńczyć ją dwukrotniewodą. Najlepiej wykonać tę czynność podczaspogody chłodnej i dżdżystej; po rozlaniu należygnojówkę zmieszać z ziemią broną lub obsypnikiem.Gnojówkę stosuje się przede wszystkimpod buraki, warzywa, kukurydzę, rzepak i mieszankipastewne, a także na łąki, w ilości J 50—200 hi na 1 ha. Najodpowiedniejszą porą do stosowaniagnojówki jest wczesna wiosna, jesicniąbowiem istnieje niebezpieczeństwo wypłukaniajej z gleby; na łąki i pastwiska stosuje się ją odwczesnej wiosny do jesieni.

Podobne prace

Do góry