Ocena brak

Gnojowica

Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013

Mieszanina kału, moczu i wodypochodząca z obór bezściółkowych, gromadzonaw zbiornikach. Ze względu na stopieńrozcieńczenia wyróżnia się g. gęstą, zawierającąpowyżej 8% suchej masy i g. rzadką, zawierającąponiżej 8% suchej masy. G. możezastępować obornik.

Wylewana w sposób niekontrolowanystanowi zagrożenie dla środowiskaprzyrodniczego. G. mająca 10% suchejmasy zawiera w % świeżej masy: N – 0,38,P2O5 – 0,20, K2O – 0,41, CaO – 0,32, MgO –0,09. Zob. też napowietrzanie gnojowicy.

Podobne prace

Do góry