Ocena brak

Gmina (urząd gminy)

Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011

Ustawa wyodrębnia jako formę organizacyjną urząd gminy. Urząd ten służy pomocą zarządowi gminy, ale trzeba przyjąć, że służy on pomocą również innym organom rady, a zwłaszcza samej radzie, gdyż ustawa nie przewiduje tworzenia „biura” czy „kancelarii rady”.

Urząd służy do wykonywania zadań i kompetencji organów. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin organizacyjny. Regulamin to akt prawny uchwalony prze radę na wniosek zarządu gminy. Ustawa stanowi, że kierownikiem urzędu jest zawsze wójt, burmistrz czy prezydent miasta. W ramach urzędu gminy działa urząd stanu cywilnego.

Wojewoda może tworzyć urzędy stanu cywilnego dla kilku gmin bądź kilka urzędów stanu cywilnego w jednej gminie. Kierownikiem urzędu stanu cywilnego jest burmistrz lub wójt, chyba że rada powoła innego kierownika. W urzędach gmin zatrudnia się pracowników zawodowych. Ustawa samorządowa przewiduje, że gmina wykonuje swoje zadania nie tylko przy pomocy organów i urzędów ale także przez inne jednostki organizacyjne.

Podobne prace

Do góry