Ocena brak

GMEINER FRANZ XAVER

Autor /Flora Dodano /05.10.2012

ur. 6 I 1752 w Studenicy
(Słowacja), zm. 27 III 1824 w Grazu, teolog, prawnik.

Po
studiach na uniw. w Grazu, przyjął 1774 święcenia kapł.;
od 1784 był prof, historii Kościoła i prawa kan. na uniw. w
Grazu, gdzie pełnił też funkcję dziekana wydziału filoz.
(1808-18) oraz rektora.

Jego dzieła wykorzystywano jako
podręczniki na in. uczelniach; do najważniejszych należą:
Institutiones iuris ecclesiastici (I-II, Gr 1782, 1808), Specimen
theologiae dogmaticae in systema redactae (I-II, Gr 1784,
18073), Schema encyclopaediae theologicae (Gr 1786) oraz Epitome historiae ecclesiasticae NT (I-II, Gr 1787, 1803).
G. był zwolennikiem —» józefinizmu, zwł. prawa ingerowania
władzy cywilnej w wewn. sprawy Kościoła.

 

Wurzbach V 233-234; ADB IX 264; Ottův slovník naučný, Pr 1896, X 219; Hurter III 899; A. Posch, Geschichte der kirchlichen Aufklärung in Graz und der Grazer Hochschule, Gr 1937, 153-160; ÖBL II 13.

Podobne prace

Do góry