Ocena brak

Glukagon

Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014

(-, glucagon); hormon wytwarzany i magazynowany przez komórki A wysp trzustkowych. Ma budowę połipeptydo-wą. Uwalnianie g. jest regulowane przez liczne czynniki. Obniżenie stężenia glukozy w surowicy krwi pobudza wydzielanie g.,wzrost zaś stężenia glukozy ma działanie hamujące. Wydzielanie g. pobudza chołecystokinina i gastryna oraz aminokwasy. G. działa antagonistycznie do insuliny. G. powoduje: 1) zwiększenie stężenia glukozy we krwi; 2) zwiększenie glikogenolizy; 3) pobudzenie gli-koneogenezy; 4) wzmożenie rozkładu tłuszczów; 5) zwiększenie wychwytu fosforanów i potasu z krwi; 6) przyspieszenie akcji serca i zwiększenie jego pojemności wyrzutowej, rozszerzenie naczyń wieńcowych i zmniejszenie oporu naczyniowego. (A.M.N)

Podobne prace

Do góry