Ocena brak

GŁOWNIA FIOŁKÓW

Autor /desuk Dodano /28.02.2013

GŁOWNIA FIOŁKÓW — choroba grzybowafiołków. O b j a w y : na ogonkach liściowych różnychgatunków fiołków szserokowrzecionowate,najpierw ciemnopurpurowe, potem sinoszare zgrubienia,czasem ułożone rzędem po kilka; rzadziejna dolnej stronic blaszki liściowej guzki ośrednicy do ] cm, którym na górnej powierzchniodpowiadają fioJctowoczerwone plamy; podobnezgrubienia spotyka się na łodygach, szypułkach,kielichach i koronach kwiatów' oraz na torebkachnasiennych. C z y n n i k c h o r o b o tw ó r c z y : podstawczak, grzyb głowniowyTuburcinia violae\ oarośia zbudowane są główniez wybujałej tkanki żywiciela, w której zawarte sązarodniki (-* chlam i dos pory). Chlamidospory bywająuwalniane wskutek pęknięcia guzków,a często dopiero po zgniciu guzków.c: chore rośliny natychm i?stuwwać; międzyrzędzia posypywać wapnem p alonym,nowe rośliny sadzić w dużej odległości odzarażonych zagonów.

Podobne prace

Do góry