Ocena brak

Główni EKSPORTERZY i IMPORTERZY w handlu światowym

Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011

Wielkość obrotów w handlu światowym można rozpatrywać ze względu na ilość towaru, mierzonego jego masą, lub ze względu na jego wartość. Pod względem wagowym i objętościowym dominują surowce mineralne i artykuły rolnicze. Spośród surowców pierwszą pozycję zajmuje ropa naftowa.

Główni EKSPORTERZY ropy naftowej:

KRAJ                                    UDZIAŁ % w handlu

Arabia Saudyjska                           23,5

Iran                                                 9,1

Zjednoczone Emiraty Arabskie       7,6

Nigeria                                           5,8

Norwegia                                       5,8

Wenezuela                                    5,2

Meksyk                                          5,1

Libia                                              4,2

Rosja                                            4,1

Wielka Brytania                            3,8

Odbiorcami tego surowca są przede wszystkim USA, kraje Europy Zachodniej i Japonia. Na handel światowy przeznacza się ok. 50 wydobywanej ropy.

Węgiel kamienny ma znacznie mniejszy udział w handlu światowym. Wynosi rocznie ok. 400mln ton. Najwięksi eksporterzy to: Austria, USA, RPA, Polska.

Drugie miejsce po ropie pod względem przewożonej masy zajmują rudy żelaza. Połowa rudy żelaza na rynkach światowych pochodzi z Brazylii (29%) i Australii (28), znaczne ilości z Rosji (7%)

Spośród artykułów rolniczych najważniejszym przedmiotem jest pszenica, której zbiory w ok. 20% trafiają na rynek światowy. Pszenicę importują głównie: Rosja, także wiele krajów afrykańskich i azjatyckich.

EXPORT pszenicy w 1993/94r.

KRAJ                                 Udział % w handlu światowym

USA                                             30,5

Kanada                                       21,3

Francja                                       15,6

Australia                                      7,3

Argentyna                                   5,6

Niemcy                                        4,3

Podobne prace

Do góry