Ocena brak

Główne założenia ewolucjonizmu

Autor /Laura Dodano /31.03.2011

 

Naszerzej znane koncepcje ewolucjonizmu to koncepcje Spencera i Morgana.Okres ewolucjonizmu 1860-90. Wg.Spencera społ.jest częścią natury.Społ.pierwotne zagrożone z zewn.ma char.militarny(walka o byt, konieczność jednoczenia się). Społ.militarne jest konserwatywne,oparte na przymusie centralnej kontroli.Z czasem społ.militarne przeradza się w społ.industrialne tworząc instytucje służące zapewnieniu pomyślności społ.oparte na partnerstwie.

Morgan przedstawia jednoliniową ewolucje społ.przechodzącą przez fazy: dzikości,barbarzyństwa i cywilizacji związane z rozwojem cywilizacji.

Przedstawiciele ewolucjonizmu opracowali katalog wspólnych założeń:

*o jedności świata – społ.ludzkie jest częścią świata geologicznego i zwierzęcego

*o prawidłowości – rzeczywistość ludzka podlega analogicznym prawom jak świat przyrody

*genetyzm – chcąc wyjaśnić zjawisko należy wskazać jego genezę

*o jednolitości natury ludzkiej – niezmienność natury ludzkiej to dziedziczenie cech przypisywanych gatunkowi

*o zmienności – to fundamentalny element myślenia ewolucjonistów,zmiana jest wszechobecna, dokonuje sie w każdym wycinku świata fizycznego i społ.,niezależna od człowieka jest koniecznością

*o globalnym char.zmian – pozostawienie jakiegoś stanu na dluższy czas jest niemozliwe,tradycje, zwyczaje ulegają przeobrażeniom

*zmiana jest postępem – każde przejście ze szczebla niższego do wyższego jest postępem(3 fazy: dzikość,barbarzyństwo,cywilizacja)

*o nierówności postępu – nierównomierny postęp jest związany z cechami społ.

*o ciągłości i stopniowości postępu – każda zmiana wyrasta z poprzedniego etapu.

*immanentność zmiany – zmiany są nieuniknione,człowiek tak jak świat zwierzęcy ulega ewolucji

Podobne prace

Do góry