Ocena brak

Główne wydatki budżetowe

Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011

Wydatki budżetowe odzwierciedlają kierunki zakres działalności państwa w obszarze, na którym zawodzi rynek. Pewne bowiem zadania może wykonać tylko i wyłącznie państwo (obronność, wymiar sprawiedliwości). Zauważalny jest również wzrost wydatków budżetowych mierzony udziałem państwa w produkcie społecznym.

Przyczyn wzrostu wydatków budżetowych upatruje się m.in. w rosnącym dochodzie na jednego mieszkańca, przemianach technologicznych, zmianach demograficznych, w kosztach świadczeń budżetowych oraz urbanizacji.

Granice wydatków budżetowych – są trudne do określenia, gdyż zalezą od poglądów partii rządzących, sytuacji gospodarczo – społecznej kraju. Wydatki budżetu państwa można rozmaicie klasyfikować m.in. na;

- Wydatki bezzwrotne (stypendia, wynagrodzenia, zasiłki dla bezrobotnych, dotacje dla przedsiębiorstw)

- Wydatki zwrotne – (np. spłata zadłużenia)

- Wydatki osobowe – (np. wynagrodzenia)

- Wydatki rzeczowe – (zakup wyposażenia dla szkoły czy szpitala)

- Wydatki nieprodukcyjne (sfinansowanie festiwalu muzycznego)

Wydatki można też klasyfikować według zadań państwa: socjalne, militarne, na kulturę na ochronę środowiska.

Podobne prace

Do góry