Ocena brak

GŁÓWNE TEORIE SOCJOLOGICZNE MIASTA I FORM OSADNICZYCH

Autor /Alwin Dodano /19.09.2011

Typowe, specyficzne dla socjologii miasta ;

- ekologiczna, szkoła Chicagowska, Park - typologiczno - konwencjonalna, socjokulturowa, Wirth - neomarksistowska, makrospołeczna, makropolityczna, Castells.

Trzy następne stanowiły ich "nadbudówkę" rozwinięcie lub też treść wzbogacono informacjami z innych kierunków nietypowe, nieukształtowane ; -humanistyczne, - psycholingwistyczne, - strukturalno-funkcjonalne, - interakcjonostyczne, - historyczno-kulturalne, - systemowe.

I TYP ZWIĄZANY ZE SZKOŁĄ CHICAGOWSKĄ

- ujęcie to polega na traktowaniu miasta jako miejsca szczególnie intensywnego, przejawiania się różnych zjawisk społecznych występujących w społeczeństwie globalnym.

Miasta sprzyjają ich uprawianiu, bo: - są one miejscami dużego zagęszczeni ludzi - stwarzają większe występowanie wszelkich zjawisk społecznych

Wg Durkheima , można powiedzieć że zagęszczenie fizyczne ludności pociąga za sobą "gęstość moralną" tj. szczególne natężenie relacji i stosunków społecznych , będąca polem ujawniania różnych problemów społecznych. Przywiązywano dużą wagę do środowiska miejskiego, które było podstawą do wyjaśniania zjawisk patologicznych. Zajmowano się również przestrzenią miejską i jej związkami ze zjawiskami dezorganizacji patologii społecznych.

Podobne prace

Do góry