Ocena brak

Główne role kierownicze

Autor /ignacy Dodano /24.03.2011

  1. pierwsza rola polega na uczeniu podwładnych sposobu wypełniania obowiązków, określonego zachowania, na wskazywaniu ważności dyscypliny i organizacji (porządku). Przełożony jako nauczyciel, ponosi odpowiedzialność za pełne przygotowanie swoich podwładnych do pracy,

  2. rola doradcy - polega na tym, że kierownik powinien umieć słuchać, co mają mu do powiedzenia podwładni, dawać im wskazówki, ostrzegać przed ryzykiem, powinien brać udział w rozwiązywaniu problemów, które podwładny napotyka w zakładzie pracy i poza nim,

  3. kolejna rola przełożonego polega na ocenianiu podwładnych, na wystawianiu im cenzur, na wprowadzaniu w życie procedur i regulacji, które ułatwiają oceny. W tej roli przełożony występuje, więc jako sędzia, jako osoba ferująca wyroki, ale również jako rozjemca w sporach,

  4. ostatnia rola kierownika polega na prowadzeniu ciągłego dialogu z podwładnymi, z grupą. Z jednej strony przekazuje on im swoje uwagi i sugestie, ale z drugiej strony wysłuchuje uwag, jakie podwładni zgłaszają pod jego adresem. Przełożony umie słuchać i z życzliwością odnosi się do głosu swoich współpracowników. Stara się zrozumieć ich punkt widzenia i nawet, gdyby się z nim nie zgadzał, będzie prowadził z pracownikami nieustanny dialog.

Podobne prace

Do góry