Ocena brak

Główne przychody budżetu

Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011

Dochody budżetowe państwa są bardzo różnorodne i zróżnicowane. Podstawowym źródłem dochodów budżetowych jest dochód narodowy. We współczesnych państwach podstawowym źródłem dochodów państwa są przede wszystkim wpływy z podatków.

Struktura dochodów budżetowych przedstawiają się następująco:

Podatki pośrednie (VAT, akcyza, podatek importowy)

Podatek dochodowy dla osób fizycznych

Podatek osobowy od osób prawnych

Wpłaty z zysku NBP

Cła

Prywatyzacja

Inne

Podatek nie jest najważniejszą forma dochodów budżetowych. Jest to przymusowe, bezzwrotne, nieodpłatne świadczenie pieniężne o charakterze ogólnym (wynikającym z ustaw).

Podatek VAT – (od towarów i usług) – opodatkowaniem tym podatkiem podlega z reguły każda sprzedaż towarów i świadczenie usług na terytorium RP. W podatku tym stosuje się trzy stawki podatkowe: 22%, 7%, 0%. Stawka 0% ma na celu promocje polskiego eksportu towarów i usług.

Podatek akcyzowy – jest uzupełnieniem podatku VAT obciążającym dodatkowo sprzedaż lub sprowadzanie z zagranicy artykułów luksusowych tzw. monopolowych i paliw

Podatek importowy – stanowi dodatkowe obciążenie towarów importowanych

Podatek dochodowy od osób fizycznych – jest drugim zasadniczym źródłem dochodów budżetu polskiego. Podatek ten obciąża w zasadzie wszystkie dochody, jakie może mieć osoba fizyczna z wyłączeniem tradycyjnej działalności rolniczej, leśnej, darowizn i spadków.

Podatek od osób prawnych – jest trzecim pod względem wydajności źródłem dochodów budżetu państwa (przedsiębiorstw, spółek handlowych, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, stowarzyszeń, fundacji itp.). również w tym podatku przedmiotem opodatkowania jest dochód osiągnięty w roku podatkowym (suma przychodów - koszty uzyskania przychodów = dochód podatkowy). Podatek ten stanowi dochód budżetu państwa – gminy mają w nim 5% udziału.

Cło - jest zbliżonym do podatku świadczeniem, które stanowi istotne źródło dochodów budżetu państwa. W klasycznym ujęciu rozróżnia się cła fiskalne i gospodarcze.

Cło fiskalne – jego celem jest dostarczenie państwu odpowiednich dochodów

Cło gospodarcze – tutaj cła są instrumentem oddziaływania ekonomicznego na podmioty gospodarcze w celu wywołania pożądanych przez państwo reakcji.

Podobne prace

Do góry