Ocena brak

Główne poglądy filozoficzne sofistów

Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011

  • sensualizm- (empiryzm)- gdzie podstawową rolę w poznaniu pełni doświadczenie, a wszelka wiedza pochodzi od wrażeń zmysłowych

  • relatywizm poznawczy, subiektywizmprawda jest zależna od punktu widzenia, każdy widzi wszystko inaczej, więc każdy będzie postrzegał inną prawdę (obiektywną)

  • pragmatyzm (praktycyzm) – ważna jest ta prawda która jest praktyczna, nawet jeśli wydaje się być absurdem. Praktyka jest kryterium prawdziwości twierdzeń

  • konwencjonalizm – nie ma prawd powszechnych, są tylko umowy, że jakaś prawda jest powszechna.

Sofiści podzieli prawa na: prawa naturalne (physei) i prawa stanowione (nomoi). Pochodzenie prawa stanowionego sofiści różnie tłumaczyli:

  • Trazymach uważał, że prawo stanowione jest narzędziem silnych i rządzących do uciskania słabych;

  • Kallikles sądził, że prawo pozytywne ustanowili słabi, aby bronić się przed silnymi.

  • Lykofron dowodził natomiast, że porządek prawny jest gwarancją ochrony życia i mienia zarówno silnych jak i słabych.

Sofiści uważali także moralność za w dużej części wynik umowy (thesei), która zmienia się z czasem (relatywizm etyczny, pluralizm etyczny).

Według sofistów religia to wymysł człowieka. Jednak filozofowie sofiści byli podzieleni w zdaniach odnośnie jej pochodzenia:

  • Krycjasz twierdził, że "strach przed bogami" został wymyślony, aby zmusić ludzi do moralnego postępowania także w ukryciu i kiedy ich czyny nie mogłyby być ukarane.

  • Prodikos uważał bogów za wyraz uczuć, zwłaszcza wdzięczności.

  • Diagoras uznawał, że przyczyną rozważań o "boskiej sprawiedliwości" jest niesprawiedliwość, jaka panuje w rzeczywistym świecie.

Podobne prace

Do góry