Ocena brak

Główne płaszczyzny globalizacji - Państwo, władza, suwerenność

Autor /Alek Dodano /21.07.2011

-Wg Helda- znaczenie władzy politycznej w erze globalizacji nie maleje, lecz przeciwnie zwiększa się,

- A. Giddens, -znaczenie państw bynajmniej nie zmniejsza się, a zakres ich władzy jest nadal większy niż pozostałych uczestników międzynarodowej gospodarki i polityki. Państwa kontrolują terytorium, siłę militarną, środki przemocy i stanowienia oraz egzekwowania prawa. Mają one zatem do odegrania większą rolę w świecie teraz, niż dawniej. Państwo jest niezbędne dla regulacji rynków, ochrony demokracji i praw człowieka, zapewnienia rozwoju nauki i edukacji, adaptacji społeczeństwa do zmian zewnętrznych.

Z drugiej strony, pod wpływem procesów „deterytorializacji” zachodzą jednak zmiany w strukturach władzy państwowej, mechanizmach jej funkcjonowania, zakresie autonomii i suwerenności. Mimo, że globalizacja nie pozbawia państw suwerenności, to jednak zmienia znaczenie przypisywane tradycyjnie temu pojęciu. Następuje przemieszczanie suwerenności, państwo otoczone jest obecnie systemem wielostronnych centrów władzy i zazębiających się sfer autorytetu.

Podobne prace

Do góry