Ocena brak

Główne płaszczyzny globalizacji - Gospodarka

Autor /Alek Dodano /21.07.2011

Tworzą ja rynki finansowe, a także rynki wymiany dóbr i usług.

- Lata 70. gospodarki świata zachodniego dotknął kryzys ekonomiczny

Recesja zmusiła wiele firm do przenoszenia działalności za granicę w poszukiwaniu tańszej siły roboczej i innych czynników produkcji. Efektem tego było przyspieszenie procesu globalizowania gospodarki światowej.

-lata 80.- uwidocznienie się kryzysu państwa dobrobytu- zaczęto propagować i wdrażać neoliberalną doktrynę ekonomiczną. Prywatyzacja/ deregulacja gospodarek rozwiniętych krajów kapitalistycznych umacniała podmioty rynkowe kosztem instytucji politycznych.

Rewolucja komputerowa-mobilności kapitału w skali światowej w neoliberalną logikę rozwoju wpisane są zasady:

nieuchronności transformacji, adaptacji do zmiany, prawa rynku, eliminowanie państwa z gospodarki, nieuchronność komputeryzacji i innowacji technologicznych, kluczowe znaczenie jakości i konkurencyjności.

-lata 70 fala innowacji technologicznych w dziedzinach związanych z tworzeniem i przesyłaniem informacji, telekomunikacją i mediami (fax, telewizja satelitarna i kablowa, dynamiczny rozwój wielu gałęzi nowej gospodarki opartej na wiedzy

Rewolucja technologiczna w sferze stosunków gospodarczych w USA przyczyniła się do powstania technokapitalizmu.

konstelację, w której wiedza naukowa i techniczna, komputeryzacja i automatyzacja pracy oraz interaktywna technologia, pełnią w procesie produkcji analogiczną rolę jak ludzka praca i maszyny we wcześniejszych formach kapitalizmu. Technokapitalizm obejmuje także nowe formy organizacji społecznej, unikalne formy kultury i życia codziennego, oraz innowacyjne formy kontestacji”.

-nowe formy organizacji produkcji opartej na większej elastyczności produkcji, krótszych seriach wyrobów, oraz wysokiej absorpcji wiedzy i innowacyjności wymuszanej coraz ostrzejszą konkurencją w skali globalnej. produkcja przenoszona jest do krajów stwarzających warunki lepsze warunki konkurencyjności, niż kraje macierzyste.

Głównym podmiotami i zarazem beneficjentami globalizacji ekonomicznej stały się wielkie korporacje ponadnarodowe

Podobne prace

Do góry