Ocena brak

Główne płaszczyzny globalizacji - Cyberprzestrzeń polityczna

Autor /Alek Dodano /21.07.2011

Istotnym czynnikiem, jaki wpływa na charakter stosunków społecznych i politycznych w okresie przechodzenia do ery globalnej jest przestrzeń komunikacyjna (cyberprzestrzeń) obejmująca coraz większą część ludności świata.

Jak pisze jeden autor, Cyberprzestrzeń jest trudniejsza do kontrolowania przez państwo, niż tradycyjna scena polityczna, ponieważ funkcjonuje ona ponad granicami. Granice trzymają ludzi wewnątrz państw, dzięki czemu rządy mają zdolność do reglamentowania zachowań politycznych obywateli. Cyberprzestrzeń podważa tą równowagę sprawiając, że ucieczka od regulacji staje się łatwiejszaInternet narodził się w anty-autorytarnej atmosferze uniwersytetów amerykańskich w latach siedemdziesiątych. Jego narodzinom towarzyszyło przekonanie, że to nowe medium będzie służyć promowaniu wartości demokratycznych, takich jak wolność słowa i stowarzyszeń.

Według Simona, technologie informacyjne i komunikacyjne posiadają cechy, które wpływają erozyjnie na systemy autorytarne:

-osłabianie granic państwowych;

-promocja zdolności ludzi do zrzeszania;

-osłabianie możliwości rządów do kontrolowania obywateli;

-zwiększanie otwartości i przejrzystości działania rządów;

-zwiększanie zakresu wpływu obywateli i organizacji pozarządowych,

-zwiększanie ogólnej dostępności obywateli do edukacji i informacji.

Wpływ Internetu na zmiany polityczne zależy od wielu czynników tj.: zachowania elit rządzących w państwach niedemokratycznych.

Relacje między rozwojem Internetu a demokracja są dwustronne. Internet sprzyja demokracji, ale demokracja jest niezbędna dla popierania i powszechnego oraz swobodnego użytkowania sieci. Inną demokratyzującym wpływem technologii informacyjnych i komunikacyjnych jest tworzenie globalnego społeczeństwa obywatelskiego w cyberprzestrzeni komunikacyjnej.

Podobne prace

Do góry