Ocena brak

Główne etapy ewolucji zwierząt - ERY: MEZOZOICZNA I KENOZOICZNA

Autor /Samuel Dodano /07.10.2011

Erę mezozoiczną określa się często jako erę gadów.

Zwierzęta te nie tylko przystosowały się do życia w różnych wa-runkach lądowych, ale wdarły się do śro-dowisk wodnych i powietrznych. Panowały one na Ziemi przez 130 milionów lat, dłu-żej niż jakiekolwiek inne zwierzęta. Prze-waga gadów została jednakże ostatecznie złamana, gdyż wyparły je dwie nowe gru-py, wywodzące się z nich samych - ptaki i ssaki.

Podobne prace

Do góry