Ocena brak

GŁÓWNE CHOROBY UKŁADU RUCHU ORAZ "RADZENIE" SOBIE Z NIMI - Osteoporoza

Autor /Samuel Dodano /07.10.2011

Jest metaboliczną chorobą kości prowadzącą do zwiększonego ryzyka złamań. Jest chorobą o zasięgu światowym, występującą we wszystkich społeczeństwach, w różnych regionach geograficznych. Klinicznymi jej objawami są złamania kości i wynikające z nich powikłania. Rozpoznanie osteoporozy oparte jest na wystąpieniu złamania, ale poprzedza go wieloletni, bezobjawowy proces ubytku masy kostnej. Coraz więcej środków i wysiłków dotyczących przeciwdziałań osteoporozie ukierunkowanych jest na szeroko zakrojone działania profilaktyczne. Coraz szerzej wykorzystywane są możliwości wynikające z wczesnej diagnostyki osteoporozy związane z zastosowaniem densytometrów nowej generacji.

Praktyczne wdrożenia dotyczą informacji odnośnie etiopatogenezy, metabolizmu budowy i przebudowy kości, a także czynników ryzyka. Szeroką oświatą zdrowotną są obejmowane srodowiska służby zdrowia, leczący jak i leczeni, a do działań profilaktycznych włączeni coraz aktywniej czynnie sami zainteresowani. W tej sytuacji na jak najszersze poparcie zasługują wszelkie próby popularyzacji zarówno wiedzy o osteoporozie, jak i środków praktycznych umożliwiających jej zapobieganie.

Czy wiesz, że co czwarta kobieta może zachorować na osteoporozę?

Osteoporoza jest chorobą charakteryzującą się niską masą kostną oraz zaburzeniami mikroarchitektury tkanki kostnej, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia jej wytrzymałości mechanicznej i sprzyja powstawaniu złamań.

Jakie są czynniki ryzyka wystąpienia osteoporozy?

Płeć, budowa ciała (niska masa ciała) inne choroby (tarczycy, przewodu pokarmowego, nerek, tkanki łącznej, wątroby, cukrzyca), długotrwałe stosowanie leków (kortykosterydy, preparaty przeciwzakrzepowe, przeciwpadaczkowe, astmatyczne, preparaty tarczycy), mała aktywność fizyczna, niedostateczne spożycie wapnia, niska podaż witaminy D, nadmierne spożywanie pokarmów bogato białkowych i używek, czynniki genetyczne (niska masa kostna, osteoporoza rodzinna).

Czy ty także jesteś zagrożona?

Na to pytanie może odpowiedzieć tylko lekarz.Aktualnie ocenia się, że w Polsce 3-5 mln osób cierpi na zanik kostny, ale bez pełno objawowej osteoporozy, czyli nie wystąpiły u nich jeszcze patologiczne złamania kości. Z powyższych danych wynika, iż podobnie jak w innych krajach, osteoporozą stanowi już problem medyczny i społeczny. W walce z osteoporozą niezwykle ważna jest wczesna diagnostyka oraz właściwe leczenie. W Polsce rozpoznanie osteoporozy w większości przypadków jest - niestety - stawiane dopiero po wystąpieniu patologicznego złamania kości.

Badanie radiologiczne pozwala na rozpoznanie osteoporozy w bardzo zaawansowanych stanach (zmiany uwidaczniają się dopiero przy ubytku 40% masy kostnej). Natomiast dla wykrycia osteoporozy w jej wczesnych stadiach nieodzowna jest ilościowa ocena masy kostnej lub wielkość jej utraty w określonych przedziałach czasowych. Badanie densytometrycznejest jedną z najnowocześniejszych i najdokładniejszych metod określania masy kostnej. Jest ono całkowicie bezpieczne i bezbolesne. Densytometria opiera się na wynikającej z praw fizyki zależności, iż kość tym więcej pochłania promieniowania im więcej zawiera minerałów. Zasadą badania densytometrycznego tkanki kostnej jest pomiar absorpcji promieniowania jonizującego lub rentgenowskiego przez badany fragment kości umieszczony pomiędzy źródłem promieniowania a detektorem. Następnie komputer oblicza zawartość minerałów w kości. Wartość pomiaru jest wyrażona w ekwiwalencie hydroksyapatytu lub popiołu kostnego przeliczone na analizowaną powierzchnie.

Ten sposób pomiaru pozwala na dokładne i precyzyjne ustalenie masy kostnej. Inną z metod oceniających stan kości jest ilościowa ultrasonografia (popularnie nazywane badaniem pięty). Jednak mimo poznania wielu własności kości mających wpływ na wynik badania metodą ultrasonograficzną oraz dostępności norm wiekowych dla mężczyzn i kobiet, interpretacja kliniczna wyników nadal jest trudna i niewyjaśniona do końca. Uzyskane w czasie pomiaru wartości przedstawiają nam dane dotyczące właściwości mechanicznych kości oraz ich budowy przestrzennej natomiast nie pozwalają nam w żaden sposób określić gęstości tkanki kostnej. Z tego powodu badanie ultrasonograficzne jest bardzo mało przydatne w diagnostyce, przebiegu i monitorowaniu leczenia osteoporozy.

Badanie densytometryczne jest całkowicie bezpieczne i bezbolesne. Wykonuje się je na kościach przedramienia, kręgosłupie lub szyjce kości udowej. Dzięki nowoczesnej technologii dawka promieniowania pochłonięta w trakcie badania naszym aparatem DTX 200 jest kilkaset razy mniejsza, niż przy tradycyjnym prześwietleniu klatki piersiowej. Badanie odbywa się bez użycia wody, co chroni badanego przed infekcjami. Trwa około 5 minut i nie wymaga wcześniejszego przygotowania pacjenta.

Osteoporoza jest chorobą uleczalną pod warunkiem przeprowadzenia wczesnej diagnostyki i odpowiedniego leczenia. Zapraszamy więc do wspólnej i skutecznej walki z tą chorobą.

Podobne prace

Do góry