Ocena brak

GŁÓWNE CECHY KULTURY MASOWEJ

Autor /Laura Dodano /31.03.2011

 

Kultura masowa to wytwory trafiające w krótkim czasie do szerokiego grona odbiorców, korzysta z nośników informacji. Warunkiem powstania kultury masowej był druk (tania książka o dużym nakładzie), radio, TV, Internet. Mogła się rozwinąć dzięki zdobyczom technicznym cywilizacji. Jest różnie oceniana przez socjologów. Treść dociera szybko lecz nie są to treści elitarne, wysublimowane. Kultura masowa pociąga obniżenie aspiracji człowieka. Merkantylność, urynkowienie spowodowało obniżenie jej poziomu. Cechuje się dostępnością, kształtuje też gusty i zachowania odbiorców przez narzucanie określonych trendów, form. Jest więziotwórcza, daje możliwości więzi pośredniej i bezpośredniej. Pozwala na przenikanie treści, wzorów, systemów wartości do jak najszerszego grona odbiorców, z drugiej strony nie pozwala jednostce na wytworzenie dystansu do produktu. Jednostka zatraca swoją tożsamość.

Podobne prace

Do góry