Ocena brak

Główne cechy kontroli

Autor /Abdon Dodano /24.11.2011

  • kontrola powinna być bezstronna-bezstronność kontroli jest wtedy zapewniona, gdy organ kontrolujący nie jest powiązany z jednostką kontrolowana stosunkiem nadzoru, gdy nie ponosi za jej działalność odpowiedzialność.

  • fachowa- fachowość należy rozumieć jako zdolność oceny działalności jednostki kontrolowanej z określonego punktu widzenia. Kontroler powinien być wybitnym znawcą badanej działalności administracyjnej, znawcą zagadnień, które ma ocenić. Fachowość kontroli oznacza także umiejętność wyboru takiej metody jej prowadzenia, aby przy możliwie najmniejszym nakładzie pracy uzyskać najlepsze wyniki.

  • efektywna- zadaniem kontroli jest ocena prawidłowości działania administracji, ujawnienie w tym działaniu błędów i wad, wskazywanie źródeł ich powstawania. Efektywność kontroli oznacza więc należyte wykorzystanie wyników kontroli dla poprawy działalności aparatu administracyjnego. Na problem efektywności kontroli można spojrzeć jeszcze z innego punktu widzenia. I tak, można zwrócić uwagę na:

-możliwie najniższe nakłady przeznaczone na kontrolę (oszczędności)

-możliwie najlepsze wyniki kontroli (skuteczność)

-możliwie najlepszy stosunek między nakładami a wynikami.

Podobne prace

Do góry