Ocena brak

Glony - Rola glonów

Autor /Samuel Dodano /06.10.2011

ˇ wzbogacają wodę i atmosferę w tlen,

ˇ są pokarmem dla roślinożerców,

ˇ powodują samooczyszczanie wody,

ˇ jako martwe organizmy wzbogacają wodę w związki organiczne i mineralne,

ˇ zapewniają ciągłość krążenia pierwiastków

ˇ wykorzystywane są jako nawóz naturalny

ˇ są paszą dla zwierząt

ˇ są pokarmem dla ludzi

ˇ wykorzystywane są w przemyśle: spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym; w mikrobiologii jako podłoże do hodowli bakterii (związek żelujący - otrzymywany z krasnorostów - agar).

Podobne prace

Do góry