Ocena brak

Glony - Dinofity (Dinoflagellatae)

Autor /Samuel Dodano /06.10.2011

1.Miejsce występowania : większość żyje w morzach

2.Typ budowy : jednokomórkowe glony które w większości są otoczone pancerzem składającym się z grubych połączonych ze sobą płytek. Mają po dwie wici

3.Barwniki : chlorofil, fukoksantyna

4.Substancje zapasowe : tłuszcze, polisacharydy

5.Tryb życia : ruchliwy

6.Wielkość :

7.Sposoby rozmnażania :

8.Uwagi : są one ważnymi organizmami fotosyntetyzującymi oceanów. Niektóre gatunki Dinoflagellatae są trujące dla zwierząt kręgowych i dla człowieka. W skutek tego w miejscach gromadzenia się tych glonów ginie wiele ryb

9.Przedstawiciele :

Podobne prace

Do góry