Ocena brak

Glony - Cykl rozwojowy glonów

Autor /Samuel Dodano /06.10.2011

W rozwoju glonów wyższych (zielenic, brunatnic, krasnorostów) występuje przemiana pokoleń, czyli występowanie pokolenia płciowego, gametofitu, i bezpłciowego, sporofitu, w cyklu życiowym.

Gametofit - jest pokoleniem płciowym. Powstaje z haploidalnego zarodnika. Jego rolą jest wytwarzanie gametangiów - plemni i lęgni, w których produkowane będą komórki rozrodcze: plemniki i komórki jajowe. Wyróżniamy 3 rodzaje gamet: izogamety, anizogamety, oogamety. Jeśli plemnia i rodnia powstaną na jednym gametoficie, określamy go jako jednopienny, jeśli na jednym gametoficie powstają plemnie, a na innym lęgnie, wówczas nazywamy je dwupiennymi.

Sporofit - to pokolenie bezpłciowe. Powstaje po procesie zapłodnienia z zygoty. Jego rolą jest wytwarzanie zarodni z zarodnikami. Powstanie zarodników poprzedzone jest podziałem mejotycznym.

Wyróżniamy dwa rodzaje przemiany pokoleń:

ˇ przemiana izomorficzna, gdy brak zróżnicowania morfologicznego między gametofitem i sporofitem

ˇ przemiana heteromorficzna, gdy jest zróżnicowanie morfologiczne między gametofitem i sporofitem.

A - nitkowata plecha gametofitu,

B - dwa różnoimienne gametangia uwalniające dwuwiciowe gamety,

C - kopulacja izogamet, D - zygota, E - kiełkująca zygota,

F - nitkowata plecha sporofitu, G - dwa zoosporangia z uwalniającymi

się, haploidalnymi, wytworzonymi po mejozie, zoosporami,

H, I - zoospory, J - trzy kolejne stadia kiełkowania zoospory w nowy gametofit (wg Dittmera)

Podobne prace

Do góry