Ocena brak

GŁOGÓW, prus. miasto - twierdza na Śląsku

Autor /Cecylllllll Dodano /11.06.2013

6 X-3 XII 1806 oblegany przez 9 korpus Hieronima Bonapartego. Zdobyty głównie dzięki intensywnym ostrzałom art. i braku woli walki załogi, wśród 3288 żoł. prus. znaczącą część stanowili bowiem Polacy. Od II1813 bronił się tu franc. 6-tys. garnizon z 80 działami, w którego składzie było 110 żoł. poi. kaw. G. oblegał początkowo gen. Saint-Priest z ros. awangardy gen. Miłorado-wicza, a następnie prus. gen. Scheller.

Po wygaśnięciu rozejmu w Pielaszkowie miasto oblegali Prusacy i Rosjanie pod wodzągen. Rosena. Część załogi twierdzy odmówiła udziału w dalszej obronie. Laglanne zwolnił wobec tego 2770 żoł. sas., usunął też z miasta 2 tys. cywilów. G. kapitulował 11 dni po poddaniu Paryża, dopiero 10IV 1814 na rozkaz Ludwika XVIII.

Podobne prace

Do góry