Ocena brak

Globalizacja jako rynek światowy

Autor /Alek Dodano /21.07.2011

Globalizacja nie byłaby możliwa bez światowej ekspansji systemu kapitalistycznego i zasadniczego postępu w deregulacji globalnych stosunków gospodarczych,

-ekspansja globalnego kapitalizmu, która doprowadziła do powstania rynku światowego wyznaczyła także kierunki zmian w sferze politycznej i kulturowej.

-każda rzecz może być wyprodukowana gdziekolwiek i sprzedana wszędzie. Wykonywanie każdego produktu i podejmowanie każdej działalności tam, gdzie można to zrobić najtaniej, a zarazem sprzedawanie finalnych produktów i usług, tam gdzie ceny i zyski są najwyższe.

-powstały zupełnie nowe systemy komunikacji, zarządzania i kontroli w sektorze gospodarczym,

-od lat 60-tych państwa narodowe odchodzą stopniowo od protekcjonizmu oraz usuwają bariery prawne i fiskalne utrudniające międzynarodowy przepływ kapitału,

-pogłębia się deregulacja stosunków handlowych, rynków finansowych oraz rynków pracy, co przyczynia się do głębokiej, międzynarodowej integracji rynków narodowych,

Podobne prace

Do góry