Ocena brak

Globalizacja jako relatywizacja społecznych punktów odniesienia

Autor /Alek Dodano /21.07.2011

To co odróżnia trzecią falę od innych to upowszechnienie transnarodowej relatywizacji nie tylko tożsamości społecznej jednostek, lecz całych społeczeństw zorganizowanych w formie państw narodowych,

-poprzez szybki transport i komunikacje globalną (która nie była dostępna/obecna w poprzednich falach) globalizacja ma istotne znaczenie dla kształtowania się lokalnych tożsamości jednostek statusu państw narodowych,

-z europocentrycznego punktu widzenia I i II fala były odkrywaniem i podbojem dziewiczych obszarów ekspansji ekonomicznej i cywilizacyjnej. Z punktu widzenia regionów odkrywanych i podbijanych była to inwazja „obcych”

W trzeciej fali wzajemna obcość poszczególnych rejonów uległa erozji, ponieważ pojawiła się globalna sieć komunikacyjna, zapewniająca natychmiastowy i stosunkowo tani dostęp informacji do najodleglejszych zakątków globu, a także globalna siec transportu ludzi i towarów oraz wzajemne powiązanie i współzależność ekonomiczna i polityczna różnych regionów świata,

-po upadku Bloku Wschodniego nastąpiła intensyfikacja masowej wymiany informacji, towarów, usług, ludzi.

-otwieranie się jednych społeczeństw narodowych na inne społeczeństwa- do codziennego doświadczenia ludzi wkracza przekonanie, że nasz własny świat społeczny nie jest jedynym możliwym sposobem życia we wspólnocie, że bliżsi i dalsi sąsiedzi żyją w swoich własnych światach społecznych i że od tego, co się z nimi dzieje zależy także nasz los.

-stare „współrzędne” określające nasze miejsce w społeczeństwie (normy, wartości) podlegają relatywizacji- gdyż nie mają już charakteru absolutnego, gdyż pojawiają się nowe ponadnarodowe współrzędne- moda, kultura popularna, obyczaje innych kultur,

-relatywizacja oznacza, że systemy niższego rzędu (ekonomiczne, społeczne, kulturowe), jeśli chcą być częścią globalizującego się świata, mogą konstytuować się jedynie w odniesieniu do owej wszechobejmującej całości- np.: gospodarki narodowe w relacji do rynku światowego.

-globalizacja ma charakter symetryczny- dotyczy zarówno centrum jak i peryferii, relatywizuje nie tylko sferę formowania się tożsamości społecznych oraz system odniesień w celu oceny własnego miejsca w społeczeństwie, ale także poczucie przynależności oraz obywatelstwa,

Podobne prace

Do góry