Ocena brak

Globalizacja i ponowoczesność

Autor /Alek Dodano /21.07.2011

Era nowoczesna przechodzi do historii, ustępując miejsca erze globalnej. Globalizacja obejmuje całościową transformację społeczną, która przenosi nas do ery globalnej. Według tego autora, nowoczesność została zastąpiona przez globalność (globality), na którą składają się :

1. globalne środowisko naturalne,

2. globalne systemy broni,

3. globalne systemy komunikacyjne,

4. Globalna gospodarka,

5. Intelektualn refleksja nad globalizmem.

Ostatni czynnik polega na wyłonieniu się świadomości życia w warunkach globalizacji (King & Kendall, 2004, s.158).

W nurcie kontynuacyjnym (modernizacyjnym) mieszczą się poglądy A.Giddensa, który uważa, że globalizacja jest bezpośrednim następstwem i kontynuacją procesu modernizacji, który obejmował formowanie się państw narodowych, powstanie kapitalizmu,

Procesy industrializacji, oraz zmiany w doświadczaniu czasu i przestrzeni. Giddens dostrzega jednak również wyraźne cechy nowe wyróżniające globalizację od poprzednich etapów rozwojowych. Jakościowe zmiany, jakie zaszły na świecie w okresie od lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia przemawiają jego zdaniem za tym, by traktować globalizację jako realny i najważniejszy fenomen obecnych czasów. Obecność globalizacji dostrzega on najwyraźniej w sferze finansów, handlu i wymiany informacji, ale widzi jej symptomy także w obszarze polityki, kultury, społeczności lokalnych i egzystencji jednostek ludzkich. (Giddens, 2000)

D. Kellner i S. Best, postrzegają obecny okres jako współistnienie dwóch epok : nowoczesnej i ponowoczesnej. Twierdzą oni że obecna globalizacja usytuowana jest na pograniczu epoki nowoczesnej i ponowoczesnej oraz, że świat znajduje się aktualnie, w okresie interregnum, między starzejącą się erą nowoczesną i wyłaniającą się erą ponowoczesną. W tym okresie tranzycji na granicy dwóch epok, globalizacja mieści w sobie przeszłość, innowacje obecnej epoki, oraz obecną już przyszłość.

E. Wnuk-Lipiński

świat wszedł w fazę globalnych przekształceń, których konsekwencji nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć. Przyszłość nie będzie prostą kontynuacją dnia dzisiejszego, a obecne zmiany stanowią dopiero początek dalszych przełomów o charakterze jakościowym”.

Podobne prace

Do góry