Ocena brak

Globalizacja

Autor /Jaro Dodano /29.05.2011

Globalizacja - Pojęcie „globalizacja” pojawiło się po raz pierwszy w Niemczech w 1953 roku w gazecie "Frankfurter Allgemeine Zeitung"[potrzebne źródło]. Jak podkreślają świadkowie, w ciągu nocy termin ten, mimo swej nieokreśloności, uróśł do rangi najbardziej palącego zagadnienia[potrzebne źródło]. Po raz kolejny pojęcia "globalizacja" użyto w The Economist w roku 1959[potrzebne źródło]. Wyrażone ono zostało w kontekście ekonomicznym, a konkretniej chodziło o „wzrost zglobalizowanej ilości importowych samochodów”. Już dwa lata później pojęcie to znalazło się w słowniku Webstera (Webster's Dictionary) w 1961 roku[potrzebne źródło]; wcześniej używany był termin "globalny" o ekologicznych i społeczno-ekonomicznych konotacjach.

Globalizacja jest pojęciem używanym aby opisać zmiany w społeczeństwach i gospodarce światowej, które wynikają z gwałtownego wzrostu międzynarodowej wymiany handlowej i kulturowej. Opisuje zwiększenie wymiany informacyjnej, przyspieszenie i spadek cen transportu, a także wzrost handlu międzynarodowego oraz inwestycji zagranicznych spowodowanych znoszeniem barier oraz rosnących współzależności między państwami. W ekonomii termin ten oznacza głównie zjawiska związane z liberalizacją wymiany handlowej lub “wolnym handlem”. W szerszym znaczeniu odnosi się do rosnącej integracji i współzależności między jednostkami działającymi globalnie, czy to na platformie społecznej, politycznej czy ekonomicznej.

Globalizacja:Zdefiniował ją Ronald Robertson jako zbiór procesów które prowadzą do ujednolicenia społeczeństwaNa postępującą globalizację ma wpływ: internet, rozwój komunikacji i telekomunikacji, nowoczesna technika, zależności ekonomiczne i polityczne pomiędzy państwami, korporacje, brak przywiązania niektórych kręgów społecznych do swoich miejsc.

Podobne prace

Do góry